Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

DANE FIRMY
INCOOD SP. Z O.O.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
NIP 5252705240
KRS 0000670923
REGON 366914707
GIOŚ E0023012WBW


DZIAŁ HANDLOWY
ul. Legnicka 55/6
54-203 Wrocław
tel: +48 608 228 135CENTRALA FIRMY
(sekretariat, księgowość)

INCOOD SP. Z O.O.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
tel.+48 23 662 68 01


MAGAZYN (operator logistyczny )
LOGMASTER Filia w Komorowie
ul. Różanska 88
07-310 Ostrów Mazowiecki
tel. +48 29 746 21 98


Wyślij wiadomość

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest INCOOD SP. Z O.O., Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, NIP: 5252705240. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować drogą elektroniczną: ochronadanych@incood.com lub korespondencyjnie na adres ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu odpowiedzi na zapytanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez maksymalny okres 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W związku z wskazanymi celami przetwarzania danych, odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora np. dostawcy usług IT. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wykonania umowy, mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych do innych administratorów. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie.